EFI PAPPA İLE GÖRÜŞME

Atina’da bulunan Yunanistan ajansımız 20 yıldır bir kadın tarafından yönetiliyor.
Asistanından yardım alan Efi PAPPA, idari mali ve ticari yönetim konularındaki çoklu becerleriyle yönetciliğin yanı sıra mal nakliyatını organize ediyor ve planlıyor.
Fransa’daki ajansımızla olan ithalat ve ihracat değişimi, trafiğinin%50’sini temsil etmektedir. Trafiğin geri kalan kısmı İtalya, Polonya, Almanya, Romanya ve Bulgaristan arasında bölünmektedir.
Acımasız rekabetin ve aşağı çekilmiş fiyatların olduğu zorlu zamanlara rağmen “her geçen gün hizmet kalitemiz, dikkat ve tepkimiz fark yarattı. Müşterilerimizle güven temelinde uzun ömürlü bir ilişki kurduk“. diye ekledi CMA Hellas direktörü Efi PAPPA.